Garanti

Garanti süresi , akünün satışından itibaren başlar ve 2 yıldır. ( 24 aydır )
Bu şart sadece genel kullanım araçlar için geçerli olup ; Ticari araçlar , taksiler , şehirler arası hizmet veren otobüsler , starter kullanım dışı deniz araçları , iş makineleri , donanımlarını direkt aküden çalıştıran karavanlar için ise 1 yıldır.
Akülerin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.

Bosch - Optima - Exide Markalı Aküler garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda , tarafımızdan  yenisi ile hemen değiştirilir.

Diğer Marka Aküler garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda , üreticisine veya ithalatçısına  gönderilerek tamir ettirilir , tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi , en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ,  servis istasyonuna , servis istasyonunun olmaması durumunda ,  satıcısı , bayii , acentası , temsilciliği , ithalatçısı ve imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar . Garanti süresi içerisinde , gerek malzeme ve işçilik , gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde , işçilik masrafı , değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Garanti süresi içerisinde , akünün arızalanması durumu kullanımdan kaynaklanmış ise ( Redresör arızası , Şarj Dinamo arızası , Şarj ekipmanlarından kaynaklanan arızalar veya Şarjsız bırakılmış ve uzun süre şarj edilmemiş aküler) Servis ücreti alınacaktır. 

İnci ve Mutlu Aküde Garantiden değiştirilen malın garanti süresi , satın alınan ilk malın kalan garanti süresi kadardır. Garanti süresi yeniden başlatılmaz.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.